LÄS TILL AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR PÅ DISTANS

Vill du bli elektriker? Jobbar som elektriker och saknar Auktorisation som elinstallatör? Eller är det dags att utöka din kompetens för att möta nya utmaningar eller att starta eget? Hos oss hittar du yrkesförberedande kurser inom flera branscher och allt läser du på distans!

HUR GÅR DET TILL

Hos oss på Distansspecialisten behöver man som elev aldrig befinna sig på plats. Här nedan kan ni läsa hur man studerar på distans hos oss.

100% på distans

Vi på Distansspecialisten är experter på distansutbildning. Här kan du genomföra din elutbildning på distans, oavsett om det gäller enstaka kurser eller om du vill studera en hel elektrikerutbildning på distans. Hos oss studerar du och gör dina delmoment till 100% på distans. Detta gör att du som elev aldrig behöver ta dig någonstans för att genomföra din utbildning, vilket gör att du slipper ta ledigt från jobbet och få ett inkomstbortfall, eller för den delen vara bunden till en specifik plats för din utbildning.

Alla moment på distans

Våra prov gör du enkelt via vår elevportal. I de utbildningar där laborationer ingår så postar vi ut det material du som elev behöver för att kunna utföra laborationen. Du får självklart med en retursedel som du använder för att skicka tillbaka allt material med.

I din egen takt

Studietempot hos Distansspecialisten sätter du själv som elev efter vad som passar just dig och din vardag. Detta ger dig som elev möjligheten att exempelvis studera mer ena veckan, och mindre andra veckan. Det bidrar till en effektivare studietid, ett mer flexibelt studietempo och ger dig förutsättningar med att lyckas med din elutbildning på distans.

Aldrig ensam

Även fast du som distanselev studerar ensam så finns alltid våra lärare tillgängliga för er både via mejl och telefon. Vi har elever som befinner sig i större orter såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås men även på andra delar i landet, t.ex. Örebro, Sundsvall, Umeå och Kalmar. Våra lärare har möjlighet att stötta dessa elever oavsett var de befinner sig – och eftersom att de flesta av våra elever jobbar heltid samtidigt som de genomför sin elutbildning på distans, finns våra lärare tillgängliga både kvällar och helger.

Vi utbildar åt

Våra Distansutbildningar

Auktorisation AL (AB-L)

Med Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – AL har du rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av elanläggningar upp till 1000 VAC. (Tidigare benämnt Allmän behörighet lågspänning).

Auktorisation A (AB-H)

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning är en kompletterande modul som tillsammans med utbildningen Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning AL ger teoretiska kunskaper för fullständig auktorisation. (Tidigare benämnt Allmän behörighet högspänning).

Auktorisation B (BB1)

Begränsad Auktorisation ger dig teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att ansöka om begränsad auktorisation (tidigare benämnt Begränsad behörighet).

SKÖTSEL AV ELANLÄGGNINGAR

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ELEKTRIKERUTBILDNING PÅ DISTANS

Det här är en komplett utbildning för dig som vill bli Elektriker. Utbildningen ger dig alla kunskaper och färdigheter du behöver för att påbörja din tid som lärling och bli Auktoriserad Elektriker.

Våra Distanskurser

ELLÄRA 1

Ellära 1 går igenom grundläggande kunskaper i ellära och storheter, enheter och beteckningar samt beräkningar av dessa.

ELLÄRA 2

Kursen är en fortsättningskurs i växelspänningsnät, dess ingående komponenter och hur de olika komponenterna samspelar och påverkar varandra.

ELKRAFTTEKNIK

Kursen behandlar el som en energibärare, både omvandling till och från andra energikällor samt transporten av elektrisk energi.

PRAKTISK ELLÄRA

Du får teoretisk och praktisk kunskap i elsystemets uppbyggnad från transformator till belastning. Samt teoretiska kunskaper om elektriska storheter och magnetiska fälts, vagabonderande strömmars uppkomst och verkan.

Vad Säger Våra Tidigare Elever

Auktorisation lågspänning AL

Simon Fält

”Jag tycker det har varit jättebra. Då har jag kunnat jobba på dagarna och sedan kunnat studera på eftermiddagarna och kvällarna.

För mig var det en mycket bra lösning då jag bor en bit ut på landet.”

Begränsad auktorisation

Sebastian Hautamäki

”Det fungerade bra att studera på distans, jag har ju alltid varit tekniskt intresserad och jag fick bra support av lärarna på Distansspecialisten. Dessutom fick jag jobb direkt efter min utbildning”

Begränsad auktorisation

Rebecka Hamberg

”I början kändes det ovant att studera på distans, men man vande sig snabbt.

Jag läste mycket på min IPAD, eftersom man kan ta den med sig överallt. Väskan man fick hem med labben var suverän för mig eftersom jag har två barn där hemma.”

Om Distansspecialisten

Distansspecialisten är ett utbildningsföretag som är specialiserat inom praktiska och teoretiska elkurser på distans. Majoriteten av våra elever studerar de olika elektrikerbehörigheterna som finns, men vi har även skapat skräddarsydda utbildningar och kurser till olika företag, t.ex. elsäkerhet, elkraftteknik och elektrikerutbildning på distans, för att företaget i fråga skall kunna kompetensutveckla sin personal efter företagets specifika behov.

 

Vår lärarstab är noggrant utvald för att kunna ge den bästa tänkbara undervisning och support för att du som elev skall lyckas i din utbildning. Sammantaget har våra lärare över 80 års erfarenhet som undervisande pedagoger från högskola, yrkeshögskola och universitet. Våra lärare har många års erfarenhet av elbranschen och innehar Allmän Behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket som borgar för en hög kompetens.

Kontakta oss

  Namn

  Företag

  Email

  Telefon

  Ämne

  Meddelande

  Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy