Ellära 2

Ellära 2 är en fortsättningskurs inom växelspänningsnät. I kursen lär vi oss bland annat kring dess ingående komponenter och hur komponenterna samspelar och påverkar varandra. Det rör sig bland annat om fördjupning i trefassystemets uppbyggnad, skillnader kring symmetrisk och asymmetrisk belasning, olika lasters verkan med mera.

Kursen bygger vidare på den kunskap den studerande redan tillskansat sig inom Ellära 1. Det är en utmärkt kurs för att bygga vidare sin eletrikerutbildning på distans, eller som kompetensutveckling hos olika typer av företag vars medarbetare drar nytta av att fördjupa sina kunskaper inom ellära.

Om du är intresserad av att boka in kursen eller veta mer, klicka på kursanmälan alternativt lämna en intresseanmälan så berättar vi mer om denna kurs.

Intresseanmälan

Vill du veta mer? Skicka in en kostnadsfri intresseanmälan här. En utbildningsledare kontaktar er därefter och berättar mer om utbildningen och besvara era frågor.

  Namn*
  Telefonnummer*
  Email*
  *Obligatoriskt

  Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy

  Kursinnehåll

  • Trefassystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
  • Resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar i trefasnät
  • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning
  • Trefasmotorers och trefastransformatorers funktion och påverkan i trefassystemet
  • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri
  • TN-C-systemets samt TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning
  • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan
  • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning
  • Skyddsledarens funktion och verkan
  • Linjära och olinjära lasters verkan på uppkomsten av övertoner
  • Kraftelektroniska utrustningars användning och funktion
  • Filtrering, stabilisering och andra åtgärder för att minska ledningsburna störningar

  Förkunskaper & Utbildningstid

  Det finns inga krav på förkunskaper men det kan vara bra att antingen ha praktisk erfarenhet inom branschen eller att man tidigare läst grundläggande kurser inom ellära

  Utbildningen tar i snitt ca 3 månader för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Vi brukar säga att om man lägger ner 8h per vecka så tar det 3 månader. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang. Du har 1 år på dig att avsluta kursen.

  Intyg & Standard

  Vid godkänt resultat utfärdar vi ett intyg på att eleven har klarat kursen enligt kursplanens alla mål.

  Kursen följer skolverkets kursplaner och kunskapskrav.

  Pris & Betalningsalternativ

  Kurspriset är 6.640kr exklusive moms.

  För fristående kurser erbjuder vi inte avbetalning.

  Kurs anmälan

   För-Efternamn

   Personnummer

   Email

   Telefon

   Adress

   Postnummer & Ort

   ------------------------------ Faktura adress om annan än ovan:

   Namn/Företag

   Organisationsnummer

   Email

   Telefon

   Adress

   Postnummer & Ort

   Meddelande

   Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy