Skötsel av Elanläggningar

Skötsel av elanläggningar är en helt webbaserad kurs som likt våra andra kurser genomförs på distans. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter så ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Genom denna kurs får du kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1. Denna standard avser skötsel av elektriska anläggningar, vägledning vid elolycka och elsäkerhet vid arbete EvA.

Kursen är ur både arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt mycket viktig – både för dig som vill genomföra en elutbildning på distans för att påbörja en karriär inom elbranschen, för den som genomför en elektrikerutbildning på distans eller som regelbunden kompetensförsörjning hos företag vars medarbetare vistas i dessa typer av miljöer.

Anmäl dig till kursen nedan eller skicka en intresseanmälan här till höger så återkommer vi med mer information om just denna kurs.

Intresseanmälan

Vill du veta mer? Skicka in en kostnadsfri intresseanmälan här. En utbildningsledare kontaktar er därefter och berättar mer om utbildningen och besvara era frågor.

  Namn*
  Telefonnummer*
  Email*
  *Obligatoriskt

  Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy

  Kursinnehåll

  Kursmål
  Du får kunskaper i Arbetsmiljölagen, EvA – elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110; Skötsel av elektriska anläggningar. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning och vägledning vid elolycka

  Den bygger på Arbetsmiljölagen och Branschanvisningen EvA samt standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. När du har genomgått alla delar och klarat kunskapsprovet får du ett personligt intyg.

  Med fördel kan du använda branschanvisningen EvA som kursmaterial. Du har även nytta av boken i ditt arbete på driftsatta anläggningar.
  Du beställer den från IN Förlag som bok eller e-bok.

  Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och standardens krav och råd
  • Beteendens betydelse för din personliga säkerhet
  • Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Arbetsmetoder
  • Elsäkerhetsledarens uppgifter
  • Elolycksfall
  • Elfaran
  • Skyltning
  • vägledning vid elolycka

  Förkunskaper

  Det finns inga krav på förkunskaper men det kan vara bra att antingen ha praktisk erfarenhet inom branschen eller att man tidigare läst grundläggande kurser inom ellära.

  Utbildningstid

  Utbildningen tar i snitt ca 5 dagar för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Vi brukar säga att om man lägger ner 2h per dag så tar det 5 dagar. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang.

  Intyg

  Vid godkänt resultat utfärdar vi ett intyg på att eleven har klarat kursen enligt kursplanens alla mål.

  Pris

  Kurspriset är 1.690kr exklusive moms.

  Kurs anmälan

   För-Efternamn

   Personnummer

   Email

   Telefon

   Adress

   Postnummer & Ort

   ------------------------------ Faktura adress om annan än ovan:

   Namn/Företag

   Organisationsnummer

   Email

   Telefon

   Adress

   Postnummer & Ort

   Meddelande

   Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy